Pwezi m’

Pwezi m se yon boul glas nan yon flanm dife

Se lawouze nan tan lesèk

Son nich siwo son moso fyèl

Pwezi m se kalmi pou gwo doulè

Se vitamin pou djòl pa gou

Se branka pou kokobe

Adje !! Konsa tou…tande wi !

Pwezi  m’se kiyè bwa l pa pè chalè

L’se kalbas gran djòl l’pa pè gwo dlo

L’se larivyè l’pa sere kras

Alòs ou wè li !

Gen pou tout mezi

Ti fòm gwo fòm

Medyom kon laj

Pa vini w ki pou sove w !

Pwezi m’se siman nan tout fondasyon

Bouji nan batèm tout ti tchovi

Dlo benit ak likè sou tab lenmò

Pwezi m’se vèvè nan lento wousi kanzo

Pwezi m’antre nan twou chouchou

Li se fanm saj, li konn tout fanm kan pèdisyon

Li se divinò, l’konn tout kretyen k’nan woule m debò

Pwezi m’se tchaka nan kwi marasa

Li se diven sou lotèl pè

Pwezi m’kretyen, l’ate l’vodouyzan

Li se lafwa lè zafè bon

Lasyans lè sityasyon yo konplike

Mistè lè ti nèg pran nan twa wa

Kidonk ou wè li ?

Yon kout dlo cho

Yon kout dlo frèt

Tanto l’sale

Tanto l’sikre

Pa gen sekrè l pa devwale

Pa gen baryè li pa franchi

‘’Se sityasyon ki fè aksyon’’

Pwezi m’antre fon nan politik

Pou l’wè kouman yo fè demagoji

Pou l’demaske tout vye mannèv

L’foure kò l’fon anndan legliz

Pou l’ka boule lipokrizi

Desitirè klèb zizani, sèk ti pil gwo pil

Li met ti chèz ba l’anba tonèl badjigan

Pou’l idantifye madigra ak bon mas

Pwezi m’pa aganman se chak jou l’chanje koulè

Paske l’ap evolye nan yon peyi libe libè

Ou pa ka deparye lajounnen ak lenwit

Peyi kote tout moun eple libète alanvè

Kote demokrasi se sinonim libètinaj

Pwezi m’bileng , l’pale franse l’pale kreyòl

Pou l egzije tout moun tande l’

Paske l’ap evolye nan yon peyi bouyon mimi

Kote lespri anpil moun marande

Kote entelektyèl, zotobre gwo palto

Podyab ! menm prezidan l’gen filèt nan lang

Yo pa ka pale ni fè siyi paske bouch yo gen baboukèt

Pwezi m’ batize tèt li :’’ASISTAN’’’

Asistan onorab mouche JAN KAPAB

Ki se GRAN oratèlengwismètseremoni

Anplis li se chaje dafè, responsab relasyon piblik,

Ekonomis, Doktè nan domèn rekonstriksyon,

Travayè sosyal, Sosyosikològ,

Espesyalis nan jere dezas,

enfen jesyonè èd imanitè

Sa w te konprann !

Pwezi m’ nan yon peyi vin pran vin pran

Yon peyi tout voum se do

Ki zafè etik, deyontoloji w’ap pale la

Pale fransè ? Wa yan !!!

Bon prezidan an wi ap fè likidasyon

W pa wè gouvènman sede plas li bayi ONG ?

Pa pran pa  w !!!

Nan ka sa a pwezi m tounen kloròks

Pou l’dekòtike kras

Dezenfektan pou l kouri dèyè move lodè

Piman bouk k ap boule gwo midi

Pou chase malfektè ak move zè

Pwezi m etidye’’ LOUVRIJEYOLOJI’’

sa w vle l fè

Li espesyalis nan tout domèn

L’ap menyen manm tout sa k pa dwat

Pit kon mawon zannanna kon pengwen

Adje IDA ! Se bon !Se bon !

Pwezi m se sanba

L’ap met melodi sou tout pawòl

Ranje kò w pou non w pa nan rara

Sèlmam !!! M’m’m’

Pwezi m’pale w !

La Muse

 

Facebook Comments