Lamou pa konn dèyè pyese

553

“Love does not know of poverty.”