Mayi Moulen ak zaboka, Sòs poul (cornmeal with avocado and stewed chicken)

mayi-ak-zaboka

Pwason Boukannen (Grilled fish)

Pwason Boukannen

Griyot ak bannann peze (fried pork)

Griot with fried plantains (taso vyann bèf ak bannann peze)

Sòs Lanbi (Conch with sauce)

Lambi

Diri ak Fèy Lalo ak Sirik (Rice with Lalo and crab)

Kalalou Djon djon (Okra with mushroom stew)

Kalalou Djondjon

Soup Joumou (pumpkin soup)

Joumou

Pwason Gwo Sèl (Boiled fish)

Pwason Gwo Sel

Bouyon Tèt Kabrit (Goat head stew)

Bouyon Tet Kabrit